Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Pamětní kniha obce ždírecké III. díl - již v prodeji

Novinku zveřejnil(a) dne 13.12.2021 Nela Niklová.

Právě vychází publikace Pamětní kniha obce ždírecké III. Jak už název naznačuje, jedná se o třetí svazek řady, jejímž cílem je postupně vydat knižně všechny kroniky naší obce.
V první svazku jste měli možnost se seznámit s událostmi, které se  odehrály v letech 1932 - 1946. Následující svazek se věnoval poválečným událostem zachycující snahu našich předků o obnovu obce a její další rozvoj v letech 1946 - 1967. Před vámi bude kniha zachycující období let 1968 - 1990, tedy období, které začíná zápisy z doby plné naděje, následuje ohromné zklamání, pocit zrady, ztráta víry v budoucnost. Tato rezignace je cítit i ze záznamů kronikáře. Když si porovnáme zápisy z předchozích období, tak obraz života velmi upadl. Rapidně se snížily záznamy společenských aktivit, de facto se omezily pouze o konstatování, že zdárně proběhly oslavy Vítězného února, Svátku práce a výročí VŘSR. Vyjma těchto slavností se zápisy omezují pouze na výčet akcí realizovaných v rámci Akcí Z, plnění plánů a závazků, záznamy o rozmarech počasí. Postupem let se zápisy dříve tak pestré mění v až technokratické statistické záznamy, jako by kronikář pouze vyplňoval předepsanou osnovu. Zápisy ztrácí svou osobitost, pestrost, nadšení kronikáře pro zachycení života obce ve vší své rozmanitosti.
Ale i to patří k té době a historii naší obce a já jsem rád, že vám ji můžeme přiblížit.
I pro mne to bylo oživení vzpomínek na pracovní soboty, školní brigády sběru brambor, alegorické vozy v rámci průvodů při oslavách Svátku práce, lampiónové průvody na připomenutí Říjnové revoluce, tajné poslouchání západních stanic, shánění podpultového zboží, shánění bonů pro možnost nákupu v Tuzexu, kopírování kazet s nahrávkami kapel jako byli Beatles nebo Rolling Stones, o shánění videokazet s filmy se simultánním monotónním hlasem překladu nemluvě. Byla to doba nesvobody ale plná kreativity, jak systém obejít, plná skrytých významů ve vtipech, příbězích apod.
Doufám, že vám publikace udělá radost, připomene popisovanou
dobu, tehdejší atmosféru, zážitky, oživí vzpomínky. Nebylo vše špatné, ale čteme-li záznamy v kronikách a porovnáme-li je v časovém sledu se záznamy staršími nebo novějšími, neubráníme se pocitu, že zrovna toto období nebylo moc veselé, minimálně pohledem kronikáře. Doufejme, že současné záznamy, a i ty budoucí, budou mnohem veselejší a pestřejší.
Chtěl bych poděkovat panu Petru Adamovi, panu Josefu Němcovi, panu Lukáši Vomelovi a panu Václavu Judovi za editaci a grafické zpracování publikace.

Pamětní kniha obce ždírecké III. je již v prodeji v městské knihovně a v pokladně na městském úřadě. Cena publikace je 250 Kč.  

Ing. Bohumír Nikl
starosta města

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie