Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

PŘISPĚVOVATELŮM NAŠICH NOVIN!

Novinku zveřejnil(a) dne 9.9.2015 Zdeňka Lédlová.

PŘÍSPĚVKY NN SE ZVEŘEJŇUJÍ, POKUD SPLŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉTIA:

  • Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky
  • Text se musí bezprostředně týkat města Ždírce nad Doubravou nebo jeho blízkého okolí
  • Rozsah textu je maximálně 1 strana A4 napsaná běžným písmem + přiměřený počet fotografií (dle rozhodnutí rady)
  • Texty delší než 1 strana budou děleny do více čísel nebo vráceny autorovi ke zkrácení uveřejnění delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje Redakční rada  Ždíreckého měsíčníku „Naše noviny“
  • Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva, texty urážlivé, odporující dobrým mravům či texty jinak nevhodné
  • Texty, jejichž primárním cílem je propagace politických stran a jejich idejí, budou zveřejňovány pouze v době volebních kampaní a budou zpoplatněny, nebo výši poplatku určí rada města.  I pro ně však platí ustanovení již uvedené výše
  • Nebudou uveřejňovány texty anonymní

Poznámka redakce: Fotografie a plakáty prosíme nevkládat do textu, ale odesílat jako přílohu. V daném textu postačí napsat poznámku, kam fotky, aj. přílohy patří. Tabulky používat co nejméně, také nevkládat do textu, nebo posílat jako přílohu. Do tiskárny jsou odesílány „holé“ texty v jednotné šabloně, jednotném písmu a velikosti, bez podtržítek a podobných úprav + přílohy zvlášť. Fotografie by měly být řádně popsané, aby nedošlo k záměně. Nekvalitní a příliš malé fotografie nebudou uveřejňovány. Jelikož jsme omezeni počtem stran, prosíme (pokud je to možné) o co největší stručnost. Pokud je textů mnoho, vejde se o to méně fotografií. Pokud mají jednotlivé spolky a sdružení své internetové stránky, mohou články v plném rozsahu prezentovat na nich.

Pokud se chcete dozvědět o přípravě novin do tisku více, rády Vám vše ukážeme a vysvětlíme v naší městské knihovně. Jen je třeba se předem ohlásit.

Děkujeme za pochopení, za redakční radu NN Zdena Lédlová.

 

 

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie