Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

TIC Ždírec nad Doubravou nositelem certifikátu A.T.I.C. ČR

Novinku zveřejnil(a) dne 2.12.2013 Soňa Zvolánková.

Turistické informační centrum Ždírec nad Doubravou obdrželo Certifikát klasifikační třídy B jednotné certifikace turistických informačních center České republiky provedené agenturou A.T.I.C. ČR. Tento certifikát byl TIC udělen na základě úspěšné kontroly prověřující veškeré nutné podmínky a standardy poskytovaných služeb.

Jednotný certifikát, který je TIC povinno vyvěsit ve svých interiérech na viditelném místě, je dokladem o splnění základního standardu služeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb či klíčem k dotacím na podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých krajů. Zavedením tohoto certifikačního systému se vytváří základní předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb TIC v České republice.

Certifikáty mají platnost dva roky. Poté, pokud bude mít TIC zájem, se může přihlásit do navazující certifikace, opět na další dva roky.

Infocentra, která se dobrovolně přihlásila ke zcela úplně první pilotní certifikaci, jsou rozdělena do tří tříd A, B nebo C a to dle rozsahu nabízených a poskytovaných služeb.

TIC Ždírec nad Doubravou splnilo podmínky pro standard B:

-        splňuje minimální standard služeb

-        otevřeno je celoročně minimálně 5 dní v týdnu, min. 40 hodin týdně, v hlavní turistické sezóně je otevřeno minimálně 6 dní v týdnu, min. 45 hodin týdně

-        poskytuje informace alespoň ve 2 světových jazycích, přičemž jeden z nich může být na úrovní pasivní znalosti

-        umožňuje veřejnosti přístup na internet (zpoplatněný nebo bezplatný)

-        zprostředkovává průvodcovskou službu

-        pracovníci TIC mají minimálně středoškolské vzdělání

-        nejméně 1 pracovník TIC se alespoň 1x ročně účastní vzdělávacího programu A.T.I.C. ČR, CzechTourism, nebo jiného vzdělávacího programu v oblasti cestovního ruchu. Účast na vzdělávání je prokazatelná podpisem účastníka v prezenční listině, získáním certifikátu, apod.

Více o certifikaci se dovíte také na webových stránkách A.T.I.C. ČR – www.aticcr.cz

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie