Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Naše noviny 1/2013

Novinku zveřejnil(a) dne 10.1.2013 Soňa Zvolánková.

Vážení spoluobčané!

 

Uplynulý rok byl pro město rokem splácení půjčky na výstavbu školy a školky, a proto nebylo mnoho volných peněz na investice. Přesto se podařilo z větších akcí dokončit zejména stavbu „Bezpečný chodník, Žďárská ulice“, přestavět hasičskou zbrojnici na Kohoutově na klubovnu pro všestranné využití a dokončit rekonstrukci areálu pomníku padlých.

Na rok 2013 připravujeme zejména zahájení rekonstrukce náměstí 9. května a to jak stavební části, tak revitalizaci zeleně. Cílem je vytvořit v centru města prostranství, které lidé vyhledávají nejen k nákupům, ale i k vzájemnému setkávání a pořádání různých kulturních a společenských akcí.

Konec roku je příležitostí k bilancování. Chtěl bych této příležitosti využít k poděkování všem členům zastupitelstva města, členům výborů a komisí, všem spolkům a sdružením a také zaměstnancům města za práci v roce 2012. Tedy všem, kteří se zasloužili o hladký chod města a jeho organizací a jakkoliv přispěli k obohacení veřejného kulturního, sportovního a společenského života našeho městečka.

Zastupitelstvo města na prosincovém zasedání schválilo rozpočet základní školy, stanovilo příspěvky organizacím a spolkům na činnost (jsou rekordně vysoké) a schválilo hlavně rozpočet města. Máme tedy všichni dobrou výchozí pozici pro realizaci všech plánů v roce 2013. Zbývá tedy jediné přání. Ať je rok 2013  rokem šťastným a úspěšným pokud možno pro nás pro všechny!

     

Jménem zastupitelstva a zaměstnanců města hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2013 přejí všem spoluobčanům a příznivcům našeho města

                  Jan Martinec, starosta a Bohumír Nikl, místostarosta.

Soubory ke stažení:
Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie