Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Naše noviny 1/2012

Novinku zveřejnil(a) dne 10.1.2012 Soňa Zvolánková.

Vážení spoluobčané!

Rok utekl jako voda v Doubravce a je čas ohlédnout se zpět a bilancovat. Na rok 2011 si zastupitelstvo města vzalo velké sousto v podobě financování zateplení budov areálu základní školy a nástavby pavilonu mateřské školy. Obě stavby si vyžádaly finanční náklady ve výši přes 31 mil. Kč a bylo nutné vzít si na úhradu stavebních prací půjčku ve výši 25 mil. Rok se sešel s rokem a obě velké investiční akce jsou dokončeny. Doufejme, že k plné spokojenosti dětí i učitelů.

Společně s krajem Vysočina se podařilo dokončit další velkou akci - rekonstrukci Žďárské ulice. Stavba díky novým přechodům pro chodce zvýší bezpečnost zejména dětí a seniorů.

Také na rok 2012 chystáme větší investiční akce. Jedná se zejména o pravostranný chodník na Žďárské ulici a parkoviště u hasičské zbrojnice. U mateřské školy bude nutné dokončit úpravu zelených ploch, pokračovat budeme na rekonstrukci parku u pomníku padlých, rozšiřovat hasičskou zbrojnici na Kohoutově, město se bude podílet na opravě kostela v Horním Studenci atd. Práce na údržbě majetku města a zlepšování našeho společného životního prostředí je zkrátka stále dost a dost.

V současné době je v médiích skloňována ve všech pádech finanční krize a jsou psány katastrofické scénáře vývoje ekonomiky a celé společnosti. Chci Vás vážení spoluobčané ujistit, že jak zastupitelstvo města, tak zaměstnanci městského úřadu udělají vše proto, aby jste na fungování městských zařízení v roce 2012 žádné problémy nepocítili.

Jménem zastupitelstva a zaměstnanců města hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2012 přejí všem spoluobčanům a příznivcům našeho města

                                   Jan Martinec, starosta a Bohumír Nikl, místostarosta.

Soubory ke stažení:
Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie