Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

MAS Havlíčkův kraj pořádá putovní jarní výstavu se soutěží

Novinku zveřejnil(a) dne 1.3.2012 Soňa Zvolánková.

HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ…..

KZM Přibyslav, ve spolupráci s akční skupinou ŽENY MAS Havlíčkův kraj pořádá putovní jarní výstavu spojenou se soutěží „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“.  Hodnocení bude probíhat jako u vánočních stromečků. Své výtvory nám můžete dodávat od 1. března do 21. března 2012 buď přímo do ICMM v Přibyslavi – do Kurfürstova domu a nebo do kanceláře MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově Borové paní ředitelce J. Hájkové, která je do Přibyslavi doručí.

Pravidla soutěže:

1. Obec, organizace nebo jednotlivec má právo obeslat výstavu minimálně třemi vajíčky (když bude jen jedno, tak odmítnuto nebude), maximálně však 20 kusy.

2. Věk soutěžících ani technika provedení nejsou nijak omezeny. Naopak. Netradiční provedení jsou obzvlášť vítána.

3. Vajíčka mohou být přírodní nebo vyrobena z libovolného materiálu ( keramika, perník, sláma,vlna, sklo, apod.)

4. Každý návštěvník má právo ocenit při každé své návštěvě výstavy vždy pouze jednu kolekci vajíček, která se mu nejvíce líbila. (Přijde-li např.. třikrát, může i třikrát exponáty hodnotit)

5. Každá kolekce vajíček a příslušná kasička, do kterých se vhazují žetonky, budou označeny čísly, aby soutěž probíhala co nejregulérněji, tj.  anonymně 

6. Jestliže soutěž z jedné obce obešle více subjektů ( např. ZŠ, MŠ, sportovci apod.), body získané za jednotlivé kolekce vajíček se dané obci nesčítají. 

7. Vítěz soutěže má právo následující rok výstavu uspořádat ve své domovské obci.

8. V případě, že vítěz nebude moci z nějakých důvodů výstavu pořádat, může se s hlavním pořadatelem, tj. MAS Havlíčkův kraj,  dohodnout jinak.

9. Po ukončení výstavy je pořadatel povinen do jednoho měsíce vrátil vystavovatelům celou kolekci (pokud to jeho stav exponátů dovoluje), popřípadě se s ním domluvit o uložení v některém z muzeí MAS Havlíčkův kraj.

8. S výsledky soutěže budou účastníci seznámeni v tisku, na internetu, popřípadě osobně.  

Těšíme se na vaše tradiční i netradiční velikonoční dekorace a zároveň i na setkání s vámi při slavnostním otevření výstavy, které proběhne v sobotu 24. března v 15.00 hodin ve výstavní síni Kurfürstova domu. Výstava potrvá do pátku 13. dubna 2012.

za KZM Přibyslav a akční skupinu Ženy Mas Havlíčkův kraj

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav 

 

PS: Účast na vernisáži přislíbily dvě perníkářky, které předvedou zdobení perníčků a pan Poříz z Horního Studence, který ukáže jak se plete pomlázka z vrbového proutí.

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie