Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE

Novinku zveřejnil(a) dne 22.1.2012 Soňa Zvolánková.

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE…

Výsledky soutěže o nejhezčí stromeček roku 2011

 Na vánoční výstavě bylo do soutěže zařazeno17 stromečků z obcí, které jsou sdruženy v MAS Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 1 191 hlasovacích lístků. Po přepočítání kupónů sčítací komisí bylo zjištěno, že 1 183 hlasů bylo platných a 8 neplatných ( 4 hlasovací lístky byly roztrženy na dvě části a odevzdány jako dva hlasy). Je nám jasné, že někteří návštěvníci nemuseli dodržet daná pravidla soutěže, tj. při své návštěvě hlasovat pouze pro jeden stromeček, přesto se však můžeme domnívat, že si výstavu prohlédlo kolem jednoho tisíce zájemců. Osmnáctý vystavovaný stromeček patřil Klubu seniorů Pohoda Přibyslav. Ten se však tohoto ročníku soutěže zúčastnit nemohl, protože klub vyhrál soutěž v roce 2010 a byl zároveň spolupořadatelem výstavy v roce 2011.

 Výsledky soutěže

 1. místo     Obec Stříbrné Hory        265  hlasů-  právo pořádat výstavu v roce 2012

 2. místo          Klub seniorů Ždírec nad D.              109  hlasů

 3. místo          ŠD a ŠK při ZŠ Přibyslav                   99  hlasů

 4. místo           Obec Modlíkov                                     90 hlasů

 5. místo           KZM  Ždírec nad Doubravou                75 hlasů

 6. místo           Zemědělská akciová společnost Krucemburk  68 hlasů

 7. místo           Obec Oudoleň                                       63 hlasů

 8. místo           Městys Havlíčkova Borová                    62 hlasů

 9. místo           Obec Slavětín                                        58 hlasů

10. místo          Středisko  Skautů a skautek Goliath Přibyslav 51 hlasů

11. místo          ZŠ Velká Losenice                                40 hlasů

11. místo          Městys Velká Losenice                         40 hlasů

13. místo          Obec Sobíňov                                       36 hlasů

13. místo          ŠD Ždírec nad Doubravou                     36 hlasů

15. místo          Městys Krucemburk                              33 hlasů

16. místo          Obec Dlouhá ves                                   30 hlasů

17. místo          Farní společenství Vojnův Městec          28 hlasů

Všem vystavujícím srdečně děkujeme za projevený zájem se soutěže zúčastnit a podílet se tak na jejím zdárném průběhu. O tom, že se výstava líbila, svědčí i návštěvnost veřejnosti, které též děkujeme. Následujícím pořadatelům, obci Stříbrné Hory, přejeme, aby se jim sešlo ještě více vystavovatelů než v Přibyslavi.

Jménem všech pořadatelů Anna Šauerová,ICMM Přibyslav

 

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie