Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Naše noviny

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou

Redakční rada: Anna Horáková, Dana Josková, Jana Uchytilová, Dana Vavroušková, předseda: Zdena Lédlová

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele.

Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D., e-mail: knihovna@zdirec.cz

Reg. zn. MK ČR E 22668.  Náklad 1280 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Unipress Žďár n.S. Ceny inzerce v Našich novinách.

Příspěvky NN se zveřejňují bezplatně, a to tehdy, pokud splňují následující kritéria:

a) Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky

b) Text se musí bezprostředně týkat města Ždírce nad Doubravou nebo jeho blízkého okolí

c) Rozsah textu je maximálně 1 strana A4 napsaná běžným písmem + přiměřený počet

fotografií (dle rozhodnutí rady)

d) Texty delší než 1 strana budou děleny do více čísel nebo vráceny autorovi ke zkrácení

O uveřejnění delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje Redakční rada

Ždíreckého měsíčníku „Naše noviny“

e) Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva,

texty urážlivé, odporující dobrým mravům či texty jinak nevhodné

f) Texty, jejichž primárním cílem je propagace politických stran a jejich idejí, budou

zveřejňovány pouze v době volebních kampaní a budou zpoplatněny, nebo výši poplatku určí rada města.  I pro ně však platí ustanovení bodu e)

g) Nebudou uveřejňovány texty anonymní

UZÁVĚRKY NN 2021

 • 15. ledna do 16.00 hodin
 • 15. února do 15.00 hodin
 • 17. března
 • 18. dubna
 • 17. května
 • 16. června
 • 18. srpna
 • 15. září
 • 17. října
 • 16. listopadu do 17.00 hodin
 • 9. prosince do 16.00 hodin

< Předchozí 1234567891011 Následující >

Naše noviny 6/2017

Uzávěrka příštího čísla 19.6.2017 do 15.00 hodin. Děkujeme!

Naše noviny 5/2017

Uzávěrka příštího čísla 18.5.2017 do 15.00 hodin. Děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky!

Naše noviny 4/2017

Uzávěrka květnového čísla je 13.4. do 15.00 hodin! Děkujeme.

Naše noviny 3/2017

Uzávěrka dubnového čísla 20.3.2017 do 15.00 hodin. Děkujeme!

Naše noviny 2/2017

Uzávěrka příštího čísla 15.2. do 15.00 hodin. Děkujeme!

Naše noviny 1/2017

Uzávěrka příštího čísla 18.1.2017. Děkujeme!

Naše noviny 12/2016

Uzávěrka příštího čísla 11. 12. 2016. Děkujeme!

Naše noviny 11/2016

Uzávěrka příštího čísla 20.11.2016. Děkujeme!

Naše noviny 10/2016

Uzávěrka příštího čísla 19.10.2016. Děkujeme!

Naše noviny 9/2016

Uzávěrka příštího čísla 19.9.2016. Děkujeme!

< Předchozí 1234567891011 Následující >

Online katalog Tritius
Turistický portál Vysočiny
Koruna Vysočiny
Naše noviny

Náhodná fotografie