Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Naše noviny

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou

Redakční rada: Anna Horáková (hlavní jazyková korektura), Jana Uchytilová, Dana Vavroušková, Ing. Nela Niklová, Mgr. Hana Lédlová (počítačový přepis, inzeráty), předseda: Zdeňka Lédlová

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele.

Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D., e-mail: knihovna@zdirec.cz

Reg. zn. MK ČR E 22668.  Náklad 1340 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Unipress Žďár n.S.

 

Ceny inzerce v Našich novinách.

 

Příspěvky NN se zveřejňují bezplatně, a to tehdy, pokud splňují následující kritéria:

a) Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky.

b) Text se musí bezprostředně týkat města Ždírce nad Doubravou nebo jeho blízkého okolí, např. Podoubraví.

c) Rozsah textu jsou maximálně 2 normované strany (1 normovaná strana = 1800 znaků včetně mezer) + přiměřený počet fotografií orientovaných na šířku v dobrém rozlišení (dle rozhodnutí rady).

d) Texty delší než 2 normované strany budou děleny do více čísel nebo vráceny autorovi ke zkrácení.

O uveřejnění delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje Redakční rada ždíreckého měsíčníku „Naše noviny“

e) Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva, texty urážlivé, odporující dobrým mravům či texty jinak nevhodné

f) Texty, jejichž primárním cílem je propagace politických stran a jejich idejí, budou zveřejňovány pouze v době volebních kampaní a budou zpoplatněny, výši poplatku určí rada města.  I pro ně však platí ustanovení bodu e).

g) Nebudou uveřejňovány texty anonymní.

h) Redakce nemůže ověřovat všechna fakta uvedená v příspěvcích a inzerátech, za pravdivost, věcnou správnost a původnost příspěvku odpovídá jeho pisatel. V zájmu svobody slova zveřejňuje redakce i ty příspěvky a inzeráty, s jejichž obsahem se neztotožňuje. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Přetisk lze povolit pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv.

ch) Redakční rada si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o neotištění příspěvku, který se bude zakládat na domněnkách, spekulacích a neověřených informacích, jehož otištění by mohlo vést k očernění dobrého jména osoby nebo skupiny osob.

 

UZÁVĚRKY NN 2022

Číslo

Datum uzávěrky

1.

9. 12. 2021

2.

18. 1. 2022 do 15.00

3.

15. 2. 2022 do 15.00

4.

18. 3. 2022

5.

14. 4. 2022 (Velikonoce)

6.

19. 5. 2022 do 15.00

7./8.

17. 6. 2022

9.

18. 8. 2022

10.

16. 9. 2022

11.

19. 10. 2022

12.

16. 11. 2022

1. 2023

9. 12. 2022

 

< Předchozí 123456789101112 Následující >

Naše noviny 6/2011

První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k vašemu svátku vše nejlepší, úspěšné završení školního roku a prázdniny plné sluníčka a úsměvů. Také vám přeji, ať již jste kdekoliv, abyste si vždy měly proč říct – všude dobře, doma nejlépe.

Naše noviny 5/2011

Nastává ten krásný čas provoněný slunečními paprsky a čerstvou vůní právě probuzené země. Májová příroda prozářená sluncem má v sobě příslib léta a umí v nás navodit radostnou sváteční náladu.

Naše noviny 4/2011

Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý déšť a veselý zpěv ptáků nám ukazují, že příroda už vykročila do jara.

Naše noviny 3/2011

Jaro již tiše klepe na dveře a my s radostí odhodíme dlouhé kabáty a teplé bundy. Nic si nedělejme z toho, že březen je ještě taková zima–nezima, jaro–nejaro, že denního světla sice přibývá, ale na učvachtané procházky do přírody mnohdy nemáme zrovna náladu. Ono se sice říká „březen, za kamna vlezem“, ale příroda je k nám již přeci jenom o mnoho vlídnější a rozhodně se máme na co těšit.

Naše noviny 2/2011

Plesová sezóna je v plném proudu, nastal čas masopustu a karnevalů. Pro děti je znamením poločasu ve školních lavicích a pro mnohé zamilované i měsícem lásky. Možná by se zdálo, že čas se vleče a před námi je další nevlídný měsíc, ale sluníčko již stoupá, den se prodlužuje a i když si na prosluněné dny musíme ještě nějaký ten pátek počkat, ve vzduchu je již cítit jaro.

Naše noviny 1/2011

Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a mohou začít plnit plány a sliby, které volební strany daly svým voličům.

Naše noviny 12/2010

Znovu jsou tu nejkrásnější svátky roku, znovu se chystáme dát sbohem tomu starému a přivítat rok nový. Opět jsou tu chvíle, kdy naše domovy ovládne ruch, všude se uklízí, vaří, peče, voní vanilka a ve vzduchu visí tajemství.

< Předchozí 123456789101112 Následující >

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie