Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Ceník

Oddělení pro děti a mládež

Registrační poplatek:
Děti, studenti 30 Kč/rok
Jednorázová výpůjčka (max. 2 knihy, 5 časopisů) 20 Kč

Výpůjční doba je 30 dnů, po této době je čtenář povinen si výpůjčky prodloužit

Pokuty z prodlení:
1. upomínka 20 Kč (po 60 dnech)
2. upomínka 30 Kč (po 80 dnech)
3. upomínka 40 Kč (po 100 dnech)

Úkony spojené s likvidací škody:
- ztráta nebo poškození průkazu 10 Kč
- poškození čárového kódu 10 Kč
- znehodnocení nebo ztráta knihy i časopisů podléhá stejným pravidlům jako v oddělení pro dospělé čtenáře

Meziknihovní výpůjční služba:
- kladné vyřízení požadavku - poplatek 10 Kč + poštovné za odeslání knihy zpět do knihovny, která knihu zapůjčila

Oddělení pro dospělé čtenáře

Registrační poplatek:
Dospělí 100 Kč/rok
Důchodci, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 80 Kč/rok
Jednorázová výpůjčka (max. 2 knihy, 5 časopisů) 20 Kč

Výpůjční doba je 31 dnů, po této době je čtenář povinen si výpůjčky prodloužit

Pokuty z prodlení:
1. upomínka 20 Kč (po 60 dnech)
2. upomínka 30 Kč (po 80 dnech)
3. upomínka 40 Kč (po 100 dnech)

Úkony spojené s likvidací škody:
- ztráta nebo poškození průkazu 20 Kč
- poškození čárového kódu 10 Kč
- znehodnocení nebo ztráta knihy: stejné vydání téže knihy nebo fotokopie stejného vydání + vazba, nebo plná cena knihy + pokuta 50 Kč (pořizovací náklady)
- znehodnocení nebo ztráta časopisu: stejné číslo a druh časopisu - plná cena daného časopisu

Meziknihovní výpůjční služba:
kladné vyřízení požadavku - poplatek 10 Kč + poštovné za odeslání knihy zpět do knihovny, která knihu zapůjčila

Online katalog Tritius
Turistický portál Vysočiny
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie