Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Ceník

Oddělení pro děti a mládež

Registrační poplatek:
Děti, studenti 30 Kč/rok
Jednorázová výpůjčka (max. 2 knihy, 5 časopisů) 20 Kč

Výpůjční doba je 30 dnů, po této době je čtenář povinen si výpůjčky prodloužit

Pokuty z prodlení:
1. upomínka 20 Kč (po 60 dnech)
2. upomínka 30 Kč (po 80 dnech)
3. upomínka 40 Kč (po 100 dnech)

Úkony spojené s likvidací škody:
- ztráta nebo poškození průkazu 10 Kč
- poškození čárového kódu 10 Kč
- znehodnocení nebo ztráta knihy i časopisů podléhá stejným pravidlům jako v oddělení pro dospělé čtenáře

Meziknihovní výpůjční služba:
- kladné vyřízení požadavku - poplatek 10 Kč + poštovné za odeslání knihy zpět do knihovny, která knihu zapůjčila

Oddělení pro dospělé čtenáře

Registrační poplatek:
Dospělí 100 Kč/rok
Důchodci, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 80 Kč/rok
Jednorázová výpůjčka (max. 2 knihy, 5 časopisů) 20 Kč

Výpůjční doba je 31 dnů, po této době je čtenář povinen si výpůjčky prodloužit

Pokuty z prodlení:
1. upomínka 20 Kč (po 60 dnech)
2. upomínka 30 Kč (po 80 dnech)
3. upomínka 40 Kč (po 100 dnech)

Úkony spojené s likvidací škody:
- ztráta nebo poškození průkazu 20 Kč
- poškození čárového kódu 10 Kč
- znehodnocení nebo ztráta knihy: stejné vydání téže knihy nebo fotokopie stejného vydání + vazba, nebo plná cena knihy + pokuta 50 Kč (pořizovací náklady)
- znehodnocení nebo ztráta časopisu: stejné číslo a druh časopisu - plná cena daného časopisu

Meziknihovní výpůjční služba:
kladné vyřízení požadavku - poplatek 10 Kč + poštovné za odeslání knihy zpět do knihovny, která knihu zapůjčila

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie