Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Svatováclavská pouť v Horním Studenci

25.-26.9.2021

Zveme na Svatováclavskou pouť v Horním Studenci

Svatováclavská pouť v Horním Studenci se koná každoročně v rámci Celonárodní Svatováclavské pouti od soboty 25. 9. do  neděle 26. 9. 2021.

V kostele sv. Václava v Horním Studenci  se bude  v neděli 26. září 2021 od 9. 30 hodin konat poutní slavnost na počest svatého Václava.

 

Svatý Václav (asi 907– 28. září 935), byl český kníže a světec, který je hlavním pastorem českého národa a symbolem české státnosti.

Podle pověsti byl vychováván svou babičkou sv. Ludmilou (svatořečena ve 12. století) a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce od saského krále Jindřicha Ptáčníka, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Podle legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky svého bratra Boleslava poté, co se ho sám Boleslav pokusil zabít. Boleslav díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o  chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku. (Zdroj: Wikipedie).

KZM

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie