Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Večer s Ombudsmanem

27.3.2014

Centrum občanského vzdělávání oslovilo naší městskou knihovnu s možností zapojit se do projektu "Večer s ombudsmanem" a uspořádat pro čtenáře i širší veřejnost zajímavý komponovaný večer.

Večer s ombudsmanem se uskuteční 27. března 2014 v sálu městského kina od 18.00 hodin. Vstupné zdarma!

Upřednostněné téma ve Ždírci n.D.: Překračování limitu hluku ze sousedství + sousedské vztahy

Reálný příběh, který upozorňuje na problematiku rušení nočního klidu hlukem, řešení mezi sousedských sporů, nečinnost  a průtahy ze strany odpovědných úřadů. Hlavní hrdina se snaží vydobýt pro sebe a svojí rodinu omezení hlučnosti po 22 hodině.

Večer s ombudsmanem je mezinárodní projekt, který posiluje právní vědomí občanů a otevírá diskusi nad konkrétními situacemi porušení jejich základních práv. Komponovaný večer se bude skládat z krátkého filmu, který představí jedno z častých témat porušování základních práv, dále z interaktivního divadelního představení, kde budou diváci hledat možnosti řešení, jak aktivně hájit svá práva. Na závěr večera proběhne diskuse s právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana) nad možnostmi, jak jako občané můžeme aktivně naše práva. Program je koncipován na cca 90 – 120 minut, bude záležet na podnětech k diskuzi od účastníků. Ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv jsou připraveny 3 tematické bloky, které reprezentují statisticky nejčastější podněty, jak je obdržel Ombudsman od veřejnosti v posledních letech. Na akci je, z časových důvodů, možno se věnovat jen jednomu tématu – byť je očekáváno, že v diskusi se otevřou veškerá právní témata, která budou účastníky zajímat.

TÉMA 1: Sociální péče o stárnoucí rodiče + diskriminace ze strany zaměstnavatele

Příběh se skládá z reálných podnětů, jak přišly k Ombudsmanovi. Týká se 55 leté ženy, která se musí starat o svou nemocnou matku. Při snaze zařídit si příspěvek na péči a zkrácený úvazek u zaměstnavatele narazí na situace, kde dochází k liknavosti úřadů a diskriminaci na pracovišti.

 TÉMA 2: Překračování limitu hluku ze sousedství + sousedské vztahy  (STĚŽEJNÍ TÉMA VYBRANÉ PRO ŽDÍRECKÉ OBČANY)!

Reálný příběh, který upozorňuje na problematiku rušení nočního klidu hlukem, řešení mezi sousedských sporů, nečinnost  a průtahy ze strany odpovědných úřadů. Hlavní hrdina se snaží vydobýt pro sebe a svojí rodinu omezení hlučnosti po 22 hodině.

 TÉMA 3: Nekalé obchodní praktiky na prodejních zájezdech + manipulace + ochrana spotřebitele

Třetí téma vychází ze známých praktik prodejních zájezdů, kde jsou lidé často pod nátlakem a manipulací dovedeni k podpisům nevýhodných smluv a rozhodčích doložek. Při splácení předražených a nekvalitních produktů se často dostávají do platební neschopnosti a jsou tak cílem exekutorů.

Věříme, že občané této jedinečné možnosti využijí a těšíme se na společné setkání!

Pořadatelé.

Online katalog Tritius
Turistický portál Vysočiny
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie