Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Večer s Ombudsmanem

27.3.2014

Centrum občanského vzdělávání oslovilo naší městskou knihovnu s možností zapojit se do projektu "Večer s ombudsmanem" a uspořádat pro čtenáře i širší veřejnost zajímavý komponovaný večer.

Večer s ombudsmanem se uskuteční 27. března 2014 v sálu městského kina od 18.00 hodin. Vstupné zdarma!

Upřednostněné téma ve Ždírci n.D.: Překračování limitu hluku ze sousedství + sousedské vztahy

Reálný příběh, který upozorňuje na problematiku rušení nočního klidu hlukem, řešení mezi sousedských sporů, nečinnost  a průtahy ze strany odpovědných úřadů. Hlavní hrdina se snaží vydobýt pro sebe a svojí rodinu omezení hlučnosti po 22 hodině.

Večer s ombudsmanem je mezinárodní projekt, který posiluje právní vědomí občanů a otevírá diskusi nad konkrétními situacemi porušení jejich základních práv. Komponovaný večer se bude skládat z krátkého filmu, který představí jedno z častých témat porušování základních práv, dále z interaktivního divadelního představení, kde budou diváci hledat možnosti řešení, jak aktivně hájit svá práva. Na závěr večera proběhne diskuse s právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana) nad možnostmi, jak jako občané můžeme aktivně naše práva. Program je koncipován na cca 90 – 120 minut, bude záležet na podnětech k diskuzi od účastníků. Ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv jsou připraveny 3 tematické bloky, které reprezentují statisticky nejčastější podněty, jak je obdržel Ombudsman od veřejnosti v posledních letech. Na akci je, z časových důvodů, možno se věnovat jen jednomu tématu – byť je očekáváno, že v diskusi se otevřou veškerá právní témata, která budou účastníky zajímat.

TÉMA 1: Sociální péče o stárnoucí rodiče + diskriminace ze strany zaměstnavatele

Příběh se skládá z reálných podnětů, jak přišly k Ombudsmanovi. Týká se 55 leté ženy, která se musí starat o svou nemocnou matku. Při snaze zařídit si příspěvek na péči a zkrácený úvazek u zaměstnavatele narazí na situace, kde dochází k liknavosti úřadů a diskriminaci na pracovišti.

 TÉMA 2: Překračování limitu hluku ze sousedství + sousedské vztahy  (STĚŽEJNÍ TÉMA VYBRANÉ PRO ŽDÍRECKÉ OBČANY)!

Reálný příběh, který upozorňuje na problematiku rušení nočního klidu hlukem, řešení mezi sousedských sporů, nečinnost  a průtahy ze strany odpovědných úřadů. Hlavní hrdina se snaží vydobýt pro sebe a svojí rodinu omezení hlučnosti po 22 hodině.

 TÉMA 3: Nekalé obchodní praktiky na prodejních zájezdech + manipulace + ochrana spotřebitele

Třetí téma vychází ze známých praktik prodejních zájezdů, kde jsou lidé často pod nátlakem a manipulací dovedeni k podpisům nevýhodných smluv a rozhodčích doložek. Při splácení předražených a nekvalitních produktů se často dostávají do platební neschopnosti a jsou tak cílem exekutorů.

Věříme, že občané této jedinečné možnosti využijí a těšíme se na společné setkání!

Pořadatelé.

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie