Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Počítačový kurz pro seniory

11.-15.7.2011

Bezplatný kurz je určen seniorům v plném starobním důchodu, kteří jsou úplnými začátečníky ve využívání technických komunikačních prostředků.

Kurz se bude konat od pondělí 11. 7. do párku 15. 7. 2011 v zasedací síni MÚ ve Ždírci n. D. od 9.00 do 12.30 hodin.

V kurzu se naučíte:

- základy práce na počítači, psaní a úpravu textu, seznámíte se s internetem a posíláním dopisů pomocí emailu

- používání platební karty

Přihlásit se můžete telefonicky: 774 223 427 (Alena Kloudová)

Kapacita kurzu je 10 osob.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vyhlásil letos již pátý ročník projektu „Senioři komunikují. Českobudějovická firma Attavena o.p.s. s tímto nadačním fondem spolupracuje od samého začátku tohoto projektu. V rámci našeho působení jsme již odučili 46 kurzů, do kterých vstoupilo celkem 478 klientů. Odezva ze strany seniorů byla vesměs velice pozitivní.

V letošním roce budeme pořádat celkem 11 kurzů pro seniory. Vzhledem k naší velice dobré spolupráci s Městem Ždírec nad Doubravou při pořádání počítačových kurzů pro maminky jsme nabídli uspořádání jednoho kurzu pro ždírecké seniory a seniorky, což představitelé města s povděkem přijali.

Počítačový kurz pro seniory se uskuteční od 11. do 15. července 2011. Je určen lidem ve starobním důchodu, kteří jsou začátečníci v práci na počítači. Účast v kurzu je bezplatná. Výuka zahrnuje 14 vyučovacích hodin rozdělených do časového rozmezí jednoho týdne. Lekce budou probíhat od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou. Výuka zahrnuje tato témata: základy práce s počítačem, základy úpravy textu, internet a e‑mail. Jedna vyučovací hodina bude ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. věnována seznámení s používáním platebních karet. Kurz se uskuteční díky podpoře Města Ždírec nad Doubravou, které zapůjčí prostory pro výuku a rovněž se podílí na propagaci akce. Kapacita kurzu je deset seniorů.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle: 774 223 427, 327 314 082 (Alena Kloudová).

 

Online katalog Tritius
Turistický portál Vysočiny
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie