Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Internet pro veřejnost

Pro návštevníky jsou k dispozici 3 počítače vyhrazené pro přístup k internetu. Jeden počítač je bezbariérový.

Ve vnitřních prostorech informačního centra, knihovny a Galerie Doubravka je dostupné wifi připojení k internetu zdarma. Bezdrátová síť se jmenuje knihovna, pro připojení je potřeba heslo (kniha).

Další možnosti připojení k internetu zdarma ve Ždírci nad Doubravou a v okolí:

Možnosti placeného připojení k internetu ve Ždírci nad Doubravou:

 • OK Comp
 • Fortech
 • UNET
 • pevné připojení O2
 • mobilní připojení O2, Vodafone, T-Mobile, u-fon

 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU

 

 • Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům městské knihovny a informačního centra (registrovaným i neregistrovaným).
 • Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 • Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu jedné hodiny.
 • Uživatel je povinen užívat pouze programové vybavení, které mu oddělení knihovny poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na formátovaná média informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítač, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.
 • Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v PC síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon v plném znění).
 • Knihovna a TIC neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu
 • Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 • Není povoleno provozování počítačových her.
 • Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tématikou.

 

Poplatek za možnost využití počítače v prostorách knihovny je 15 Kč za každou započatou hodinu.

 

Ve Ždírci nad Doubravou 7. ledna 2021

Zdena Lédlová, vedoucí

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie