Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Turistické Informační centrum

Informační centrum ve Ždírci nad Doubravou je součástí organizační složky Kulturního zařízení města Ždírec nad DoubravouIC sídlí v městské knihovně, bylo otevřeno po její kompletní rekonstrukci dne 1.6.2004, svoji činnost zahájilo 2.6.2004. Infocentrum patří mezi certifikovaná turistická informační centra dle jednotné klasifikace, kterou sestavily Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR).  Své služby poskytuje široké veřejnosti, občanům města i turistům. Hlavní činností informačního centra je poskytování informací se zaměřením na mikroregion Podoubraví.

Vstup do informačního centra je bezbariérový.

Zaměstnanec: Mgr. Hana Lédlová: 569 694 620; 770 157 228  knihovna@zdirec.cz; ic@zdirec.cz

Vedoucí: Zdeňka Lédlová: 721 204 352  ledlova@zdirec.cz

 

 Otevírací doba:

Po          7:45 - 11:30 12:15 - 15:00
ÚT - Pá  7:45 - 11:30 12:15 - 17:00
SO -       9:00 - 14:00 ( červen- září) 

   

Poskytované informace

Přehled služeb informačního centra

 • databáze místních úřadů, firem, služeb, zdravotnických zařízení, škol, restaurací, hotelů a ubytovacích kapacit, kulturních zařízení, zájmových organizací, společenských, kulturních a sportovních událostí a regionálních osobností
 • doporučujeme vycházkové a cyklistické trasy
 • informace o historii a současnosti města, o zajímavostech a památkách města a okolí
 • informace o společenských, kulturních a sportovních událostech
 • informace o stravování a ubytování
 • informace o úřadech, firmách, provozovnách, službách, zdravotnictví, školství
 • informační materiály města a kraje Vysočina
 • kopírovací služba
 • předprodej vstupenek na kulturní představení organizovaná městskou knihovnou a IC
 • předprodej vstupenek na vybrané společenské, kulturní a sportovní akce 
 • příjem plakátů na kulturní, společenské a sportovní akce ( plakáty velikosti A4 vyvěšujeme v prostorách TIC, a pokud místo dovolí, také ve vitríně TIC)
 • skenování
 • veřejný přístup k internetu
 • vkládání kulturních akcí na webové stránky KZM a města Ždírec n. D
 • vkládání společenských akcí na webové stránky www.region-vysocina.cz
 • vyhledávání informací na internetu
 • vyhledávání v jízdních řádech
 • prodej propagačních materiálů – pohledy, magnetky, butony, odznaky, aj.
 • prodej Turistické známky No 1476 Ždírec n. D. - Ransko - Žďárské vrchy
 • prodej Turistické známky No 2449 - Ždírec n. D - Vyhlídka na starém vodojemu
 • prodej výročních TZ
 • prodej Turistických vizitek
 • prodej upomínkových předmětů s motivy města
 • Prodej map

 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU

 

 • Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům městské knihovny a informačního centra (registrovaným i neregistrovaným).
 • Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 • Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu jedné hodiny.
 • Uživatel je povinen užívat pouze programové vybavení, které mu oddělení knihovny poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na formátovaná média informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítač, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.
 • Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v PC síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon v plném znění).
 • Knihovna a TIC neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu
 • Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 • Není povoleno provozování počítačových her.
 • Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tématikou.

 

Poplatek za možnost využití počítače v prostorách knihovny je 15 Kč za každou započatou hodinu.

Ve Ždírci nad Doubravou 7. ledna 2021

Zdena Lédlová, vedoucí

                  

Soubory ke stažení:
Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie