Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Ceny inzerce v Našich novinách

11.5.2017

Ceny inzerce v Našich novinách platné od čísla 2/2013.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH! 

Firemní inzerce

486 cm2 celá strana A4 1 815 Kč
236 cm2 1/2 strany A4    908 Kč
155 cm2 1/3 strany A4    605 Kč
115 cm2  1/4 strany A4    454 Kč
76 cm2 1/6 strany A4    303 Kč
55 cm2  1/8 strany A4    228 Kč
36,5 cm2 1/12 strany A4     152 Kč
17,5  cm 1/24 strany A4       77 Kč

 

Při objednávce 3 a více opakování inzerce přísluší objednateli sleva ve výši 25%.
Názorné velikosti ploch inzerce je možné si vyžádat na knihovna@zdirec.cz
 

Firemní inzerce v barevném provedení

 
486 cm2 celá strana A4 2 269Kč
236 cm2 1/2 strany A4 1 143 Kč
155 cm2 1/3 strany A4     756 Kč
115 cm2  1/4 strany A4     567 Kč
76 cm2 1/6 strany A4     378 Kč
55 cm2  1/8 strany A4     284 Kč
36,5 cm2 1/12 strany A4      189 Kč
17,5 cm 1/24 strany A4         95 Kč

1 cm2 = 5 Kč/cm2

Tyto ceny platí pro zpracování textu inzerátu v podobě textu ve formátu *.DOC, případně při dodání zpracovaného inzerátu v elektronické podobě. Bude-li inzerent požadovat grafické zpracování inzerátu, bude cena stanovena po dohodě se zpracovatelem inzerátu.

Soukromá řádková inzerce

  • 25 Kč za jeden řádkový inzerát do velikosti 5 řádků tiskového sloupce šíře do 58 mm
  • 25 Kč za každých dalších i započatých 5 řádků nad rozsah inzerátu dle odst. 1)
  • 55 Kč za jeden řádkový inzerát do velikosti 5 řádků tiskového sloupce šíře do 58 mm, který bude opakován max. ve třech po sobě jdoucích výtiscích NN
  • 55 Kč za každých dalších i započatých 5 řádků nad rozsah inzerátu dle odst. 3)
  • 49 Kč více jak 5 řádků
  • 109 Kč opakovaná inzerce 3 x po sobě jdoucích výtiscích NN, více jak 5 řádků

Ceny jsou uvedeny včetně DPH! Ceny inzerce schválila Rada města dne 16. ledna 2013Ceny jsou uvedeny včetně DPH!

     Ceny inzerce schválila Rada města dne 16. ledna 2013.
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
Poznejte zelené srdce Česka
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Naše noviny

Náhodná fotografie


Novinky e-mailem